درباره ما

مهتاب سجادیه


بهترین مرکز میکروبلیدینگ و میکروپیگمنتیشن دارای مدرک بین المللی آکادمی فیبروز

دارای برند برتر ایران در همایش صدا سیمای ایران عضو‌انجمن‌حمایت‌از‌بیماران‌آلوپسی‌ایران

Call Now Button